Biển hộp đèn mica hút nổi

Sản xuất và phân phối biển hộp đèn mica hút nổi các hình dạng theo yêu cầu.

KT Biển tiêu chuẩn bán sẵn:

Loại Tròn đường kính phủ bì 570mm

Loại Vuông: KT phủ bì: 530x530mm

Loại Elip: 500x700mm

Các kích thước khác: Đặt hàng sau 03 ngày

LH Hotline: 0945673356 để có giá tốt nhất

Biển vẫy mica hút nổi - Hàng luôn có sẵn các mầu

Biển vẫy mica hút nổi – Hàng luôn có sẵn các mầu

Biển vẫy mica hút nổi - Hàng luôn có sẵn các mầu

Biển vẫy mica hút nổi – Hàng luôn có sẵn các mầu

Biển vẫy mica hút nổi - Hàng luôn có sẵn các mầu

Biển vẫy mica hút nổi – Hàng luôn có sẵn các mầu