Thiết kế sản xuất Modul phòng Karaoke

Thiết kế – thi công Nội thất Phòng Karaoke

Thiết kế theo Mức gói  Chi phí

Thiết kế theo yêu cầu. Thiết kế cải tạo nâng cấp nội thất phòng Karaoke theo yêu cầu với mức chi phí hợp lý nhất

Quảng cáo Biển Vàng – là đơn vị trực tiếp Sản xuất các Modul trang trí nội thất Karaoke cho các đơn Nhà thầu và khách hàng trực tiếp

LH: 0945673356 để được tư vấn


02


12196302_426094104248193_457072810215135299_n

11223908_1636585649943398_7774042754362984488_n11999052_416604388530498_4256835858901515650_n12002244_1636585393276757_6955341382002076095_n12006128_416604375197166_5831856792457598215_n12036758_1636585539943409_3119744265244256756_n12036882_1636585509943412_4427078691168914952_n12038454_1640450819556881_8426740526681979706_n

11224774_1640450849556878_582142872448769346_n